Kdy jste u nás na správné adrese? EN

Naší hlavní doménou jsou výkonnostní online kampaně. EN

Zjednodušeně řečeno, jde vždy o kampaně s jasně definovanou návratností investic, a to ať hovoříme o PPC, či display reklamě.

Díky více než 15 letům praxe v online prostředí máme znalosti, ze kterých mohou naši klienti těžit. Nebojíme se říci, že patrně neexistuje situace či problém, který bychom ještě neřešili.

Tím ale seznam toho, co děláme, určitě nekončí. Tato specializace se velmi úzce váže na další služby, kterým se věnujeme. Tyto cíle by určitě nebylo možné realizovat bez pokročilé webové analytiky, případně velkých zkušeností z oblasti nákupu online médií.

 • Display kampaně
 • PPC a sociální sítě
 • Video reklama
 • Webová analytika
 • E-mail marketing
 • Affiliate marketing
 • Audit a consulting
 • Nákup online médií

Display kampaně

Chcete-li budovat značku a povědomí, jistě se neobejdete bez display reklamy. EN

Mezi naše hlavní média zde patří určitě Seznam, kde díky velmi úzké spolupráci dosahujeme vynikajících výsledků za rozumnou cenu. Podílíme se na testování novinek či řešení stávajících nešvarů. A rozhodně nejsme žádní troškaři, ročně jen na Seznamu nakoupíme imprese v řádu desítek miliard. Máme velké zkušenosti jak s bradovými kampaněmi, tak především s kampaněmi orientovanými na výkon.

 • V případně ecommerce generuje efektivní návratnost investic
 • Má ze všech online kanálů patrně nejsilnější dopad na brand dané značky
 • Je dobrým základem pro kvalitní searchové a remarketingové kampaně

PPC a sociální sítě

Do této kategorie řadíme reklamu ve vyhledávání na Google a Skliku, kdy inzerujete lidem, kteří již sami danou či podobnou službu nebo zboží hledají. Pro nabízení nových služeb či zboží je zde reklama v obsahové síti. Pomocí bannerů nebo remarketingu nabídnete lidem novou službu či zboží nebo jim pomůžete dokončit předchozí nedokončené konverze.

Určitě nesmíme zapomínat ani na reklamu na sociálních sítích. Především Facebook může být dobrým nástrojem jak pro konverze, tak pro šíření brandu. Je ovšem třeba volit styl reklamy vhodný pro tato média.

 • Jednou z předností je jistě získávání velmi relevantní návštěvnosti díky pokročilým možnostem cílení
 • Možnost efektivně cílit na zákazníky v poslední fázi rozhodovacího procesu
 • Platíte pouze za reálné kliknutí na vaši reklamu.

 

Video reklama

Význam video obsahu a video reklamy v poslední době velmi roste. Tahounem v této oblasti je určitě YouTube.com, kde uživatelé každý měsíc zhlédnou více než 6 miliard hodin videí. V České republice zasahuje 95 % diváků do 35 let, tedy více než kterákoli televizní stanice. Naši specialisté vám připraví video kampaň nejen zde, ale i na jiných médiích, a to jak pro desktop, tak pro mobilní zařízení, která by určitě neměla být opomíjena.

 • Umožňuje zákazníkům lépe se ztotožnit s vaší nabídkou a dotváří brand
 • Dává možnost utvářet příběh pomocí sekvenčního cílení
 • Platíte pouze za oslovené zákazníky

Webová analytika

Bez kvalitní webové analytiky se neobejde žádná kampaň. Je třeba poznat, kdo je vaším zákazníkem či uživatelem a také jak se chovají a co je k tomuto chování vede. Jedním úkolem je získat správná data a druhým správně je vyhodnotit.

 • Správně využitá data o návštěvnosti zlepšují výkon kampaně až o desítky procent
 • Je třeba důkladně stanovit jak, co a proč měřit. Zde rozhodně neplatí, že čím více tím lépe
 • Základ všeho tkví ve správném technickém nastavení měření

E-mail marketing

Není e-mail marketing jako e-mail marketing. Nás určitě zajímá pouze ten legální, i ten ovšem dokáže generovat vynikající výsledky. Při využití správného cílení, časování a frekvence může být tento kanál velice přínosný, a to především z hlediska konverzí.

 • Velmi dobře doplňuje ostatní marketingové aktivity.
 • Dokáže generovat větší množství konverzí v krátkém období – nárazově.

Affiliate marketing

Neboli také partnerský či provizní marketing. Při tomto druhu marketingové propagace platíte partnerovi předem domluvenou cenu pouze za uskutečněné leady. Nárůst spendu je tedy vždy přímo úměrný nárůstu počtu leadů. Nejčastěji tento způsob využíváme pro získávání kontaktů na klienty se zájmem o získání určité služby.

 • Variabilní náklady – platíte pouze za uskutečněné leady
 • Dodavatel je sám velmi motivován ke zvyšování výkonu kampaně

Audit a consulting

Pokud si online marketing tvoří sami, může přijít čas, kdy si položíte otázku „Děláme to správně“? A proto jsme tu my! Provedeme audit vašich kampaní a řekneme vám, jak to vidíme. Na co by bylo dobré se zaměřit a čemu například věnujete zbytečně mnoho energie.

Často také vypracováváme odborná stanoviska pro ověření správnosti výkladu metrik či hodnocení kampaně.

Nákup online médií

Někteří klienti si kampaně spravují sami. V takovém případě jistě ocení naši pomoc s nákupem prostoru. Díky našim velkým zkušenostem dokážeme téměř vždy dosáhnout lepší nákupní ceny než samotný klient.

 

 

 

Zpráva